Sonja Radan

Sonja Radan, rođena je u Sarajevu, Bosna i Hercegovina, gde je diplomirala na Akademiji likovnih umjetnosti 1984 god. Posle koje izlaže širom bivše Jugoslavije i drugim evropskum zemljama. Godine 1991. ona i njena porodica su pobegli od rata na Balkanu, gdje je izgubila zemlju, zajedno sa svim slikama, te karijeru umjetnika i nastavnika umetnosti koju je osnovala u Sarajevu. Nikada nije prestala da slika i veruje u svoju umjetnost. Nastanila se u Londonu, gde je nastavila da izlaže i istražuje različite umetničke medijume kao što su slikanje na; platnu, drvetu, tekstilu i staklu, kao i drvene skulpture, koje slika i kolažira različitim materijalima. Član je udruženja umetnika Brent-London kao i ULUPBiH-a. Godinama je radila kao art terapeut u Velikoj Britaniji kao i u Bosni i Hercegovini.  2008. godine je izabrana da predstavlja BiH između 42 zemlje na velikoj izložbi; Mediterraneo (More koje nas ujedinjuje) u italijanskom Kulturnom Institutu  London. Njen rad je prezentiran 2016. godine, u Svijetionici, Antologiji i Monografiji Bosansko Hercegovačkih umjetnika, van granica rodne zemlje. Sonjina serija skulptura/slika Sjećanje Drveta je izabrana i prikazana 2018. godine u galeriji Saatchi u Londonu. Nedavno je izabrana za vodeću umetnicu u Globalnom programu Oči Svijeta, koji je prezentirao START.art. Sonja je uvrštena u BiH mitologiju – knjiga, Svjetionici (2017), u kojoj je prikazan profili najrenomiranijih bosanskohercegovačkih umetnika koji sada žive širom svijeta.

Radovi