Snežana Petrović

Dobitnica „Momo Kapor“ nagrade za likovnu umetnost – 2023.
Rođena 1977. godine u Novom Sadu. Diplomirala na Akademiji umetnosti u Novom Sadu 2004. godine na odseku Grafika gde je i magistrirala 2008. godine. Doktorirala 2015. godine na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu. Radi na Akademiji umetnosti Univerziteta u Novom Sadu kao docent na Katedri za grafiku. Umetnički rad obuhvata medij slikarstva, grafike, crteža i objekata. Do sada je učestvovala na preko 220 grupnih i realizovala 21 samostalnu izložbu u zemlji i inostranstvu (Francuska, Italija, Nemačka, Belgija, Austrija, Češka, Engleska, Španija, Portugalija, Rusija, SAD, Kanada, Indija, Malezija, Kina, Japan). Dobitnica je desetak nagrada i priznanja za svoj celokupni umetnički rad, od kojih se izdvajaju nagrade na 6. Tokijskom međunarodnom trijenalu male grafike 2018. godine u Japanu i 10. Međunarodnom bijenalu grafike „Premio Acqui 2011“ u Italiji. Njeni radovi nalaze se u mnogim privatnim kolekcijama kao i u nacionalnim galerijama i muzejima širom sveta.

Fotografije:  Dragan Kurucić, Miloš Stanojev

Radovi