Art Market Budapest 2023

Marko Kusmuk, Veljko Valjarević, Dr Nele Karajlić u saradnji sa galerijom Monolog: Marko Lađušić, Pasha Cas i Silvia Sarsano.

19 – 22. 10. 2023.