Crteži

Vera Božičković Popović

29. maj - 29. jun 2023.

Karusel

Sara Nikolić
14. mart - 11. april 2023.

Vrt Sećanja

Veljko Valjarević
01. novembar - 01. decembar 2022.

Crteži

Mića Popović
29. mart - 10. maj 2022.

Društvo

Danka Dimitrijević
22. feb - 18. mart 2022.