Sara Nikolić
Marko Kusmuk
Veljko Valjarević
Marko Lađušić

16. 11. – 16. 12. 2023, Galerija Štajner, Beč

Izložba u Galeriji Štajner u Beču