Neistraženi svet - Retrospektiva

Snežana Petrović

Dobitnica „Momo Kapor“
nagrade za likovnu umetnost – 2023.

13. april – 13. maj 2023.

Slikarstvo Snežane Petrović pripada krugu oniričkog i fantastičnog slikarstva. Tokom svog
umetničkog bavljenja uljanom slikom, crtežom i grafikom, ova umetnica je uspela da stvori
jedan samorodan vizuelni mit nestvarnih devojčica, harlekina, mađioničara, marioneta i
velikih umetnika pantomime, kao svedoka prolaznosti i trošnosti ljudskog bića. U pitanju je
slikarstvo koje konvencionalnim sredstvima tradicionalne figuralne umetnosti (trompe l’ oeil)
pruža iluziju vremenitosti i prostornosti.

Snežanini prizori predočeni su posmatraču osetljivog duhovnog i duševnog sastava u nekom
stanju zaboravljenosti i hipnotičnosti. Zamrznuti u jednom kataleptičnom stanju između sna
i stvarnosti, između literarno deskriptivnog i čisto likovnog. Slikarsko polje izgrađeno je na
začudnom, ali veoma promišljenom raspoređenju figura, pri čemu prostor na njenoj slici više
doživljavamo kao metafizičko otelovljenje, nego kao konkretnu realnost.

Dragan Jovanović Danilov ( deo teksta iz kataloga)