Art Market Budapest 2023

Marko Kusmuk, Veljko Valjarević, Dr Nele Karajlić u saradnji sa galerijom Monolog: Marko Lađušić, Pasha Cas i Silvia Sarsano.

19 – 22. 10. 2023.

Art Market

Damjan Kovačević / Marko Kusmuk / Danka Dimitrijević

6 Oct – 9 Oct – BUDAPEST